SJEDIŠTE RTV NOVI SAD

Fasada realizirana sa materijalima Laminam. Sjedište RTV Novi Sad